คับแค้นใจแทนเจ้าพวกสัตว์ป่าจริงๆ บ้านที่อยู่ถูกทำลายต่อหน้าต่อตา

คับแค้นใจแทนเจ้าพวกสัตว์ป่าจริงๆ บ้านที่อยู่ถูกทำลายต่อหน้าต่อตา

บอร์ด ความรัก,คับแค้นใจแทนเจ้าพวกสัตว์ป่าจริงๆบ้านที่อยู่ถูกทำลายต่อหน้าต่อตา ประสบการณ์ช.. แปลโดย ผมมีแฟนเป็นผู้ชายกลุ่มกรีนพีซคาดว่ามีธุรกิจการทำไม้ผิดกฎหมาย (illegal logging)ในป่าบนเกาะบอร์เนียวอย่างน้อย 6 แห่ง